سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تکتم

 

بیشتراز سه دهه است که رایانه ها و فناوریهای اطلاعاتی وابسته به آن به عنوان ابزارهای آموزشی برای کمک به آموزشگران تولید شده اند . امروزه رایانه هایی وجود دارند که در نزدیکی تمامی آموزشکده های ایالات متحده توصیفات متنوعی را انجام می دهند . اساتید ، مدیران آموزشکده ، مقامات دولتی و دیگران با ارزشهایی از قبیل اجرای فناوری که باید بصورت پایدار مزیت های فناوری آموزشی را ارزیابی نماید مواجه شده اند آیا شواهد و مدارکی که دلالت کند مبنی بر اینکه رایانه ها و سیستم ارتباط از راه دور پیشرفته سرمایه گذاری ارزشمندی برای آموزشگران است وجود دارد؟
? کاربردهای فناوری برای مهارتهای پایه
استفاده از فناوری آموزشی بصورت تمرینی و عملی مهارتهای پایه می تواند تاثیر وسیعی روی قسمت عظیمی از داده ها و یک تاریخچه طولانی مورد استفاده داشته باشد (کولیک ،
1994) . معمولا دانشجویان در رشته هایی که از طریق رایانه آموزش داده می شود سریع و بیشتر یاد می گیرند . این نشان می دهد که این مورد در اثنای همه نواحی موضوعی ، از پیش دانشگاهی تا آموزش عالی هم بصورت منظم و هم در کلاسهای خاص آموزشی کاربرد دارد.
استفاده تمرینی و عملی کاربرد عمومی تری نسبت به استفاده از رایانه برای آموزش در آموزش ابتدایی ، نظامی و مجموعه های آموزشی بزرگسالی دارد . فلچر و دیگران در سال
1990 گزارش کردند که در آموزش نظامی ، جایی که کوشش می شود تا بصورت کوتاه مدت و بلند مدت از رایانه برای آموزش استفاده شود باعث می شود که درآموزش زمان کمتری حدود یک سوم صرف گردد . همچنین در آموزش نظامی استفاده از رایانه برای آموزش می تواند بصورت موثر و ارزشمندتر از آموزش خصوصی باشد و سایز کلاس را کاهش یا زمان آموزش را برای نائل شدن به پیشرفتهای آموزشی معادل را افزایش دهد.
? کاربردهای فناوری اطلاعات برای مهارتهای پیشرفته
فناوریهای آموزشی برای آموزش بصورت کاربردی باعث شده تا در فراسوی استفاده از تمرینات پایه و نرم افزارهای عملی که حالا شامل استفاده از تولیدات چند رسانه ای پیچیده و فناوریهای شبکه پیشرفته شود. امروزه دانشجویان از چند رسانه ایها برای یادگیری بصورت موثر و کار در پروژه های کلاسی استفاده می‌نمایند. فناوریهای جدید به دانشجویان اجازه می دهد تا کنترل بیشتری روی آموزش شخصی شان داشته و تفکر انتقادی و تحلیلی داشته و در کارها همکاری داشته باشند. دانشجویانی که غالبا اطلاعات بیشتری در باره فناوری دارند نسبت به استاد قادرند به استاد در تدریس کمک نمایند از زمانیکه این نوع نگرش آموزشی بوجود آمده و فناوریها مشمول این قاعده قرار گرفته اند در آموزش پیشرفت حاصل شده این سخت است که تاثیرات آموزشی را اندازه گیری نمائیم چون هنوز در بخشی از مدارک افزایش صورت نگرفته است برای مثال بوسیله بیالو و سیوین- کاچلا در سال
1996 پیشنهاداتی که نتیجه مثبت داشته است ارائه گردیده است . کلاسهای درس شرکت اپل و یک پروژه ده ساله که توسط دانشجویان و استادان در دو رایانه انجام شد ، یکی درآموزشکده و دیگری در خانه پیشرفتهای زیادی را در دانشجویان و بهبودی مهارتهایشان نشان داد.
? شرکت اپل گزارش می دهد که دانشجویان:
کوشش دیگری توسط بودی انجام شده که تحت عنوان پروژه(گرید چهارم ایندیانا در سال
1990) نام گرفت که دانشجویان در این پروژه که از طریق رایانه های خانگی و از طریق دسترسی با مودم به آموزشکده وصل می شدند به انجام رسید که حاصل این تلاشها فرایند مثبتی شامل این موارد به دست آمد:
- افزایش در مهارتهای نوشتاری بوجود آمد.
- فهم بهتر و دید وسیع و حسابگرانه ایجاد شد.
- توانایی تعلیم به دیگران
- و حل مشکل به صورت عالیتر و کسب مهارتهای تفکر انتقادی
? تاثیرات فناوری روی نگرشهای دانشجویی
مطالعات بیشماری طی سالهای متمادی به انجام رسیده که بصورت خلاصه توسط بیالو و سیوین – کاچلا در سال
1996 مزیت های دیگر فناوری را گزارش می کرد که در آن دانشجویان از فناوری اطلاعات لذت می بردند و از آن استفاده می‌کردند‌. این مزیت‌ها شامل گرایش به طرف خود و به طرف آموزش بود‌. این مطالعات آشکار می کرد که دانشجویان احساس موفقیت بیشتری در آموزشکده می‌کنند و جهش بیشتری به طرف آموزش و افزایش اطمینان به خود و احترام به خود در هنگام استفاده از آموزش از طریق رایانه می‌کنند‌.
این هنگامی صدق می‌کند که فناوری به دانشجویان اجازه می دهد تا آموزش به خود را تحت کنترل در آورند‌..
? فناوریهای پیوسته (اینترنتی)
اینترنت و شبکه های فناوری پیشرفته با کلاس درس تازه واردین مورد مقایسه قرار می‌گیرند‌. کوششهایی از قبیل نام گذاری روز نت (شبکه) و عدم ارتباط در ارزیابی الکترونیکی بوسیله عمل ارتباط از راه دور و اینترنت که راحتتر از آموزش از طریق کلاسهای درس در تمام کشور می‌باشد.
اگر چه قسمت عظیمی از تاثیرات اینترنتی در کلاس درس مشاهده شده اما هنوز مطالعات موجود اخیر بصورت مثبت مشاهده و متصور نبوده است . یک مطالعه بوسیله مرکز فناوری ویژه و کاربردی در سال
1996 نشان از امتیازهای عالی در اندازه گیری مدیریت اطلاعات ، ارتباطات وایجاد ایده هایی برای گروههای تجربی با دسترسی پیوسته (اینترنتی ) نسبت به گروههای کنترل کننده با عدم دسترسی پیوسته اینترنتی بوده است‌.
همچنین دانشجویانی که در گروههای تجربی عضویت داشته‌اند افزایش استفاده از رایانه‌ها را در چهار ناحیه که مشغول گرد‌آوری اطلاعات‌، سازماندهی اطلاعات‌، ارائه اطلاعات‌، انجام پروژه های چند رسانه‌ای و کمک در حصول اطلاعات با مهارتهای پایه را گزارش نمودند.
? استفاده از فناوری (اطلاعات ) بوسیله اساتید و مدیران
اساتید و مدیران از فناوریها‌ی رایانه‌ای و اطلاعاتی برای بهبودی نقش شان در فرایند آموزش استفاده می‌نمایند‌. در این زمینه چندین مثال در ذیل می‌آید:
- استفاده از ابزارهای رایانه‌ای برای ثبت و نگه داری ساده و موثر اطلاعات در وظایف مدیران‌، کمک به رفتارشان در اوقات فراغت برای آموزش یا توسعه شغلیشان
- خروج از انزوا بوسیله استفاده از قابلیت‌هایی نظیر پست الکترونیکی و اینترنت برای ارتباط با همکاران‌، والدین و جهان خارج
- افزایش فعالیتهای توسعه شغلی بوسیله رشته‌هایی که از طریق آموزش از راه دور انجام می‌شود و دسترسی به تحقیقات آموزشی و دسترسی منابع کلاسی پلان‌های درسی و غیره .

? طرح مدارک مفصلی در باره فناوری‌:
این طرح باید درجذب سرمایه و نصب ابزارها هماهنگی ایجاد کند تا در مدیریت فناوری اطلاعات پیشرفت حاصل شود این طرح باید همچنین دیدگاه روشنی را در اهداف هماهنگ فناوری اطلاعات ارائه نماید.
? آموزش از طریق استاد بصورت مداوم
استادان باید بدانند چگونه به فناوری عمل نمایند و چگونه با آن در دوره آموزشی و تحصیلی هماهنگ شوند.
? حمایت از مدیران
حمایت مدیریتی می تواند باعث جذب سرمایه شود یا در ساختار مجدد بصورت زمانبندی شده و فضاهای فیزیکی و محیط آموزشی جدید موثرباشد.
? حمایت از اجتماع
والدین‌، بازرگانان و اعضاء می توانند از فناوری بعنوان یک فرایند پیشرفته که شامل بیشتر فعالیتهایی که در نزدیکی آموزشکده‌ها انجام می‌گیرد استفاده نمایند‌. همه می‌توانند در فرایند سیم کشی(شبکه بندی اطاق‌ها و کلاس‌ها) کمک کنند و حمایت فنی نمایند . والدین می‌توانند از پست الکترونیک برای تسهیل برقراری ارتباط با استادان و مدیران استفاده نمایند بازرگانان می‌توانند به منظور کمک به دانشجویان ارشد و به منظور بر پایی کارگاهها و استفاده از پست الکترونیکی نقش حمایتی داشته باشند‌.
? حمایت از دولت
سرمایه کافی و خط مشی مناسب می‌تواند کمک نماید تا به فناوری قابل دسترس برای همه آموزشکده‌ها در یک بیس پایه اعتماد کنیم‌.
این فاکتورهای پیشنهادی باعث موفقیت فناوری می‌شوند اما ابزارهای آموزشی در فرایند فناوری به کار گرفته شده با فرایند آموزشی بصورت بی عیب هماهنگی داشته باشند‌.
? ارزیابی اثر فناوری
روشهای سنتی ارزیابی تاثیرات فناوری آموزشی مشکلات عدیده‌ای را نشان می‌دهد‌. گلنا و ملمد در سال
1996 این موارد را بصورت مختصر بیان کردند:
- بیشترین تست‌های انجام شده بصورت قابل اعتماد نتایج را اندازه‌گیری نمی‌نمایند‌، این اندازه هایی که معمولا گزارش شده اند تست های سنتی از میان چندین انتخاب صورت گرفته است. اندازه های جدید نیازمند توسعه می‌باشند که مهارتهای سطح بالا را می‌طلبد و تاثیرات دیگری که اغلب بوسیله فناوری تاثیر گذار بوده است ارزیابی نمایند.
- ارزیابیهای انجام فناوری ارزیابیهای واقعی هستند نسبت به فرایندهای توانمند آموزشی بوسیله فناوری و نتایجی هستند که وابستگی زیادی به کیفیت پیچیدگی فرایند آموزشی دارند‌. ابزارهای حیاتی شامل طرحهای آموزشی محتوی و خط مشی‌های آموزشی هم با نرم افزار و هم با محیط کلاس درس هماهنگی دارند‌.


نوشته شده در پنج شنبه 90/9/17ساعت 9:37 عصر توسط فاطمه عسگری نظرات ( ) |


Design By : Pichak